DÂY KHÓA KÉO

ĐẦU KHÓA KÉO

PHỤ KIỆN KHÁC

thông tin liên hệ
Trần Thị Thanh Tâm
Giám Đốc - 0918 449 343

Lê Thanh Nhã
- 0938 702 368

DÂY KHÓA KÉO

Dây Khóa Kéo Ẩn (invisible)
Dây Khóa Kéo Ẩn (invisible)
Dây Kéo Nylon - Close End # 3, # 5
Dây Kéo Nylon - Close End # 3, # 5
Dây Kéo Nylon - Close End # 3, # 5
Dây Kéo Nylon - Close End # 3, # 5
Dây Kéo Phao Mét
Dây Kéo Phao Mét
Dây Kéo Phao Two way,
Dây Kéo Phao Two way,"X" type
Dây Kéo Kim Loại
Dây Kéo Kim Loại
Dây Kéo Nhuộm Các Loại # 3,# 5,# 8,# 9,# 10
Dây Kéo Nhuộm Các Loại # 3,# 5,# 8,# 9,# 10
Dây Kéo # 3 Ẩn (invisible)
Dây Kéo # 3 Ẩn (invisible)

ĐẦU KHÓA KÉO

Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo Nhựa
Đầu Khóa Kéo Nhựa
Đầu Khóa Kéo Nhựa
Đầu Khóa Kéo Nhựa

PHỤ LIỆU MAY MẶC KHÁC

Dây Đai , Dây Viền
Dây Đai , Dây Viền
Bảng Màu 1
Bảng Màu 1
Bảng Màu 2
Bảng Màu 2
Thun Bản
Thun Bản
Băng Dán Xé
Băng Dán Xé
Băng Dán Xé
Băng Dán Xé
Băng Dán Xé
Băng Dán Xé
Bảng Màu 4
Bảng Màu 4